A polgárőrség szervezeti felépítése

nike romaleos ii power lifting cheapbestselected.com
New Balance China Fake 580 MRT580DD click here now
Adidas Adizero Three Stripe Life, Adidas Adizero 8. 0 3 Stripe Life adidas adizero three stripe life, adidas adizero 8. 0 3 stripe life

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről felhatalmazása alapján. A 2011. évi CLXV. törvény, amely a Polgárőrségről és a polgárőri tevékenységről rendelkezik lehetővé tette, hogy a közbiztonság és a közrend fenntartásában részt venni kívánó állampolgárok, önkéntes társadalmi szerveződés formájában polgárőr egyesületeket hozzanak létre. Ezen egyesületek keretében a rendőrséggel, az önkormányzatokkal, a rendészeti szervezetekkel és a lakossággal való együttműködés keretében – a törvényben meghatározott keretek között – alapfeladatként a helyi közrend és közbiztonság védelme, a bűnmegelőzésben való közreműködés, a közterületi járőrszolgálat figyelőszolgálat és jelzőőri tevékenységet lásson el. Ezen felül közreműködjön rendkívüli veszélyes helyzetek megelőzésében és következményeinek elhárításában, hátrányos helyzetben lévő személyek védelmében, az állampolgárok javai, állami és önkormányzati vagyon megóvásában, a rendezvények helyszínének biztosításában és a helyi önkormányzat által létrehozott bűnmegelőzési, közbiztonsági, baleset-megelőzési bizottság munkájában.

A Békéscsabai Városi Polgárőrség Egyesület hivatalosan 1996 évben lett bejegyezve, ennek ellenére tényleges tevékenysége ennél jóval korábbra nyúlik vissza, tekintve, hogy abban az időben a bejegyzési eljárások évekig is elhúzódhattak.
Az egyesület vezető tisztségviselőinek megválasztására az alapszabályban rögzített időszakonként kerül sor.

Az egyesületünk vezető tisztségviselői:

Elnök: Bugyinszki Tamás Telefon
Alelnök: ifj.Bugyinszki Tamás
Gazdasági alelnök: Simon János
Elnökségi tag: Ferenczi Gábor
Elnökségi tag: Gonda Pál
Elnökségi tag: Weisz János

Felügyelő és Ellenőrző Bizottság:

Bizottsági elnök: Povázsay László
Bizottsági tag: Ferencziné Godó Lilla
Bizottsági tag: Csóka Brigitta

A Békéscsabai Városi Polgárőrség Egyesület várja mindazon személyek jelentkezését, akik elhivatottságot éreznek a közbiztonság javítása érdeklében, és ezért képesek is tenni. A polgárőrségben való munka önkéntes, társadalmi, sem fizetés, sem tiszteletdíj nem jár érte. Ellenben pénzbe kerül - amit tagdíjakból; pályázati pénzekből valamint tagi hozzájárulásokból fedezünk.

Ha a személyes munkában nem tud részt venni de céljainkkal egyetért, kérjük, hogy adományával vagy adójának egy százalékával támogassa egyesületünket!

Adószámunk: 18378681-1-04

Bankszámla számunk: 10912005-00000011-05740006 UniCredit Bank

Bugyinszki Tamás
elnök